Velfjord Skogservice ANS

Velfjord Skogservice ANS er et firma med høy kompetanse innen skogbruk. Vi har base ved Sausvatn i Brønnøy kommune, men leverer varer og tjenester over hele Sør-Helgeland.

Ansatte ved Velfjord Skogservice

Oppdrag og tjenester

Velfjord Skogservice tilbyr alle typer tradisjonelle oppdrag i skogen, som planting, tynning, rydding, sluttavirkning, linjerydding, veirydding, landskapspleie og hagehogst m.m.

Våre tjenester

Salg av ved og spesialvirke

Vi selger ferdig kappet og kløyvd ved i sekker og leverer hjem til deg. Vi produserer også en del spesialvirke som ferdig barket rundtømmer, kubbstolemne, lavvostenger, sideskåret virke og never.

Våre produkter

Skogtakst og rådgivning

Hva er skogen din verdt? Velfjord Skogservice utfører skogtaksering og gir faglig bistand ved forvaltning av egen skogseiendom. Ved bruk av våre tjenester får du også råd om stell av skog.

Les mer