Beliggenhet

Bedriftens tilholdssted ligger like inntil FV 76 ved Sausvatn i Brønnøy kommune, sør i Nordland. Produksjonslokalet ligger lunt til og et stort opparbeidet tomt-område bedrer vår logistikk med tanke på vareflyten.