Diverse oppdrag

Vi har gjort en del oppdrag som passer under posten for diverse. Eksempler på dette er:

Transport:
Traktor med henger og kran kan være egnet til å transportere diverse materialer, rør eller kanskje skogsvirke

Damstokk:
Restaurering av damstokk har gitt godt resultat for stabil vannstand.

Lunnebru:
Ei grov og stabil lunnebru er godt for båten.

”Grov snekring”:
Vi har utført noe snekring, men klarer oss ikke uten motorsag.

Diverse oppdrag
Kontakt Velfjord Skogservice for tilbud på ulike oppdrag