Landskapspleie

Landskapspleie kan inndeles i Stirydding - Beiterydding og Utsiktshogst.

Vi har utført oppdrag innenfor alle disse feltene. Utsikthogst har gitt oss noen utfordrende oppdrag. Slike hogster gir godt synlige resultater. Drar vi litt tilbake i tid, vernet skogeierne det lille de hadde av skog i nærheten av husene for å gi ly til hus og folk. Tiden har forandret seg og nå opplever mange at skogen vokser over hodene og behovet for å kunne se et vann, vei, eller fjell melder seg.

Vi har også utført beiterydding. Igjengrodd gammel kulturmark er et resultat av et jordbruk i stadig endring. Det er innført kommunale SMIL midler for å motivere til slike tiltak.

Stirydding
Stirydding
Utsiktshogst
Utsiktshogst

Overvåking av jordbrukslandskap

For å følge opp miljøansvaret i jordbrukssektoren initierte Landbruks- og matdepartementet et program for å overvåke tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap.

Jordbrukets kulturlandskap er i utgangpunktet et produksjonslandskap.Det kan imidlertid inneholde mange verdier utover selve matproduksjonen, som for eksempel naturverdier, kulturverdier, estetiske verdier og kunnskapsverdier. Endringene i kulturlandskapet har store konsekvenser for de ulike verdiene i kulturlandskapet. Bildene i Tilbakeblikk-prosjektet viser eksempler på dette.

(kilde: skogoglandskap.no)