Skogtakst - Forvaltning - Rådgivning

Hva er skogen din verdt? Hvilke tiltak bør prioriteres i din skog?

Skogtaksering
skogtaksering

Skogtaksering

Vi utfører skogtaksering av din skog. Hva er skogen din verdt? Det ble i 1989 utført en landskogtaksering i regionen. Årene har gått og skogbildet har forandret seg. Vi har tidligere utført taksering av skogeiendommer i forbindelse med salg, skog berørt av ekspropriasjon/vern og naturskade takst i regi av norsk naturskadefond.

I forbindelse med ekspropriasjon til anlegg og utvidelse av veger, jernbanelinjer, utbyggingsområder og andre offentlige formål, så som naturfredning, barskogsvern, fredning av viltreservater m.v., oppstår spørsmålet om riktig erstatningsfastsettelse for skog og skoggrunn. Som regel dreier det seg her om delavståelser fra driftsenheter som fortsatt skal bestå.

(Kilde: www.jusstorget.no)
Forvaltning og rådgivning
Forvaltning og rådgivning

Forvaltning - rådgivning

Å forvalte en skogeiendom kan være en krevende og ansvarsfyllt oppgave. Det krever en del innsikt og erfaring å vite hvilke tiltak som bør prioriteres i nettopp din skog. Velfjord Skogservice kan være behjelpelig med å gi råd til grunneiere som har behov for faglige bistand med tanke på en fornuftig forvaltning av egen eiendom. Vi kan også utføre de praktiske oppgavene som dette måtte innebære.