Oppdrag og tjenester

Skogsarbeid

Vi utfører alle typer tradisjonelle oppdrag i skogen.
Planting, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning.

Les mer

Linjerydding

Vi vektlegger oppdragsgivers krav til utførelse.
Bedriften har sikkerhetskurs, og er godkjent av Sellihca.

Les mer

Landskapspleie

Landskapspleie deles inn i tre kategorier:
Stirydding, beiterydding og utsiktshogst.

Les mer

Veirydding

Fjerning av vegetasjon langs veiene gir økt trafikksikkerhet.

Les mer

Takst, forvaltning og rådgivning

Hva er skogen din verdt? Hvilke tiltak kan utføres?
Kontakt oss!

Les mer

Hagehogst

Har du problemtrær?
Velfjord Skogservice tilbyr profesjonell felling eller beskjæring.

Les mer

Diverse oppdrag

Ulike andre oppdrag vi tar på oss, som:
Transportering, damstokk og lunnbru.

Les mer