Vedproduksjon - salg av ved

Vi selger bjørkved og blandingsved i forskjellige sekkestørrelser, og kan levere hjem til deg.

”Vedhuset” har blitt til underveis og siste rest ble gjort ferdig i 2009. Selve vedmaskinen er en Japa 1700 96 mod. Maskinen er videreutviklet og hele prosessen manøvreres fra en stol. Vi selger ferdig kappet og tørket ved i ulike sekkstørrelser. Vi har også tatt noe leiesaging. Der skogeier har kommet med eget virke og kjørt ferdig ved tilbake. Vi er medlem av Norsk ved.

Produksjon av ved
Vedhuset. (Foto: Johan Arnt Groven)

Vedforbruket i Norge

Rundt 25 % av norske husstander har ved som hovedoppvarmingskilde. Beregninger tyder på at det norske forbruket av ved, omregnet til 80 ltr. vedsekker, tilsvarer ca 60 mill. sekker. Det er mye ved, - to millioner favner! Norske vedprodusenter er viktige når ”varmeregnskapet” skal gjøres opp. Dette ansvaret må vi ivareta. Det gjøres trolig ved å produsere mer kvalitetsved til fornuftige priser.

(Kilde www.norskved.no)