Veirydding

Vi har utført ryddeoppdrag langs riksveiene i Sømna, Vevelstad og Brønnøy kommune. Resultatet ble meget godt og trafikksikkerheten har bedret seg på de aktuelle strekningene. Det meste av ryddingen er utført for å forhindre viltpåkjørsler men også for å bedre sikten generelt. Vi ser et stadig økende problem med igjengroing og håper det vil bli tilført friske midler til å fortsette/vedlikeholde ryddetiltak.

Veirydding
VeGrydding
Vegetasjonsrydding langs veg
Fjerning av vegetasjon langs veGen

Vegetasjonsrydding langs veg

Siktrydding Forskning og erfaring viser at vegetasjonsrydding langs veg gir det beste resultatet for å forhindre viltpåkjørsler. Vegetasjonen fjernes i 10 m bredde på hver side av vegen, og langs E6 og de mest trafikkerte riksveger i skogen utenfor ryddingssonen oppkvistes i tillegg trærne i en høyde på inntil 3 m.

Vegetasjonsrydding har to hovedmål. Det ene er å øke oppdagbarheten både for vilt og for bilister. Men ved å fjerne attraktiv beitevegetasjon langs vegen reduseres også viltets oppholdstid i vegens nærområde, og dette reduserer også risikoen for påkjørsler. God siktrydding har vist å kunne redusere antallet viltpåkjørsler med opptil 80 %.

(kilde: www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner)